Profile

Personal Profile

Website: s199.photobucket.com/albums/aa234/Reko-J/800

About me: เรื่องราวในบล็อคนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของกระผมเองอยู่แล้วนะขอรับ~
ส่วนมากก็จะมาโชว์งานภาพการตูน รีวิวของเล่น งานทำนั่นทำนี่ กะบ่นๆซะมากกว่านะพี่น้อง
เหอๆ~